ARCH 516

Yeil Bina Sertifika Sistemlerinin K覺yaslamal覺 Analizi

Mimarl覺k Y. Lisans Program覺

Doç.Dr. Timuçin HARPUTLUG襤L

 

Dersler her hafta Perembe akamlar覺 saat 19:00'da balayacak ve BALGAT Kampüsü Studio 1'de yüz yüze yap覺lacakt覺r.  

Ders Tan覺m覺

Bu ders, sürdürülebilirlik temel çerçevesinde, yeil bina kavram覺n覺, bu kavram覺 oluturan düünce sistemini ve bileenlerini derinlemesine analiz etmekle balar. Yeil binalar覺n, tasar覺m, yap覺m ve kullan覺m aamalar覺n覺 inceler, Tüm bunlarla birlikte ülkemizde ve dünyada yayg覺n olarak kullan覺lan yeil bina sertifikaland覺rma sistemlerinin deerlendirme yöntemlerini analiz eder ve tüm bunlara bal覺 olarak sertifikasyon sistemlerinin örnek olaylar覺 da katarak kar覺lat覺rmal覺 olarak analizi gerçekletirir.

 

Dersin Hedefleri

Bu ders ile örencilere, sürdürülebilirlik çat覺s覺 alt覺nda, yeil bina kavram覺 ve bileenlerinin aktar覺lmas覺, tasar覺m yap覺m ve kullan覺m süreçlerinde yeil bina pratiklerinin sunulmas覺, uygulama örnekleri ile gelinen geliim noktas覺n覺n beliritilmesi ve gelecek için gelitirilme potansiyellerinin tart覺覺lmas覺n覺 temel alarak günümüzde ülkemizde ve dünyada kullan覺lmakta olan yeil binalar覺n sertifikaland覺rma sistemlerinin temel özelliklerini belirlemek, gelitirme imkanlar覺n覺 arat覺rma özelinde k覺yaslamal覺 deerlendirilmelerinin de yap覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.